3WFoundation 3WFoundation

 
 
 

pomagamy ludziom odnaleźć drogę ku dobru

 

O fundacji

Współpracujemy z organizacjami, które dążą do pozytywnych zmian społecznych i budują poczucie solidarności oraz troski o drugiego człowieka. Nasza filantropia opiera się na powszechnie akceptowanych wartościach, które wywodzą się z chrześcijaństwa. Naszym strategicznym celem jest maksymalny wpływ na obszary, które wspieramy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obszary wsparcia

Projekty chrześcijańskie

Podstawowym obszarem, na którym się skupiamy, jest wspieranie projektów chrześcijańskich. Wierzymy, że w czasach, w których ciało staje na pierwszym miejscu, ważne jest, by dbać o swoje aspekty duchowe...


Działalność charytatywna i dobroczynna

Wspieranie działalności charytatywnej opiera się na wartościach będących fundamentem 3WFoundation. Jej założyciele mają świadomość, że ich bogactwo to błogosławieństwo i mają obowiązek przeznaczyć go również do celów dobroczynnych...


Mniejszość polska na Śląsku Cieszyńskim

Bracia Wałachowie wraz z rodzinami są Polakami zamieszkującymi na Zaolziu (czeska część Śląska Cieszyńskiego). Swoim językiem i kulturą mniejszość polska niewątpliwie przyczynia się do różnorodności regionu...


Projekty lokalne

Rodzina Wałachów jest głęboko zakorzeniona w regionie Śląska Cieszyńskiego i chociaż 3WFoundation wspiera projekty o zasięgu międzynarodowym, więź z małą ojczyzną oraz miejscowymi ludźmi ma dla nas ogromne znaczenie...


Foto ADAM WAŁACH

ADAM WAŁACH

Chrześcijaństwo dla nas najistotniej oznacza żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Z naszych osobistych doświadczeń wiemy, że ta wiara może odmienić ludzkie serce i pobudzić większą troskę o innych ludzi. Wspieramy projekty chrześcijańskie w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ wierzymy, że przemiana serca człowieka stanowi klucz do pozytywnych zmian zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa. Z tego płyną uniwersalne wartości, takie jak miłość, solidarność, wsparcie dla innych, dobroć i życzliwość. To właśnie te wartości są niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, gdy życie jest pełne pośpiechu i skupione na jednostce.

Foto WALDEMAR WAŁACH

WALDEMAR WAŁACH

Bogactwo stanowi dar i błogosławieństwo. Postrzegamy go jako narzędzie służące do poszukiwania oraz szerzenia dobra. W dziedzinie filantropii korzystamy z naszego doświadczenia biznesowego i inwestycyjnego. Dlatego przekazujemy darowizny strategicznie, aby osiągnąć jak największą skuteczność. Starannie wybieramy konkretne projekty i organizacje, dokonujemy przemyślanej oceny, aby zidentyfikować te, które posiadają potencjał przynoszenia pozytywnych zmian. Nasze zaangażowanie w wybrane inicjatywy nie ogranicza się jedynie do zapewnienia wsparcia finansowego. Pomagamy im się rozwijać, aby odnosiły sukcesy i działały w sposób zrównoważony.

Foto MARIUSZ WAŁACH

MARIUSZ WAŁACH

Nasza rodzina pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Nasze korzenie głęboko zapuściliśmy w regionie, w którym mieszają się tradycje, kultury i języki. Jest to region wyjątkowy pod wieloma względami. Życie w nim może nie jest łatwe, ale mieszka tu wielu utalentowanych, zdeterminowanych i życzliwych ludzi. Dlatego wspieramy lokalne organizacje rozwijające barwne życie kulturalne i społeczne, a także działalność Polaków i polskiej mniejszości narodowej, której jesteśmy częścią.