3WFoundation 3WFoundation

 
 
 

pomáháme lidem najít cestu k dobru

 

O nadaci

Spolupracujeme s organizacemi, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu a starost o druhé. Do našeho přístupu k dobročinnosti se promítají obecně platné hodnoty vycházející z křesťanství. Klademe důraz na strategickou filantropii s cílem vidět maximální dopad v námi podporovaných oblastech.

VÍCE O NADACI

Oblasti podpory

Křesťanské projekty

Primární oblastí, na kterou se zaměřujeme, je podpora křesťanských projektů. Věříme, že v době, která do centra pozornosti více staví tělo a duši, je důležité věnovat se také duchovní stránce...


Charitativní a dobročinné projekty

Podpora charitativní činnosti vychází z hodnot, na kterých 3WFoundation stojí. Její zakladatelé jsou si vědomi toho, že jim bylo požehnáno a že jejich bohatství by mělo sloužit také dobročinnosti...


Polská menšina na Těšínském Slezsku

Bratři Wałachové a jejich rodiny patří k Polákům, kteří žijí v české části Těšínského Slezska. Polská menšina přispívá jazykem a kulturou k rozmanitosti celého regionu...


Lokální projekty

Rodina Wałachů je hluboce zakořeněná v regionu Těšínského Slezska a přestože 3WFoundation podporuje projekty s mezinárodním přesahem, vazba na kraj a místní lidi je pro nás důležitá...


Foto ADAM WAŁACH

ADAM WAŁACH

Křesťanství pro nás znamená především živou víru v Ježíše Krista. Z vlastní zkušenosti víme, že víra může změnit lidské srdce a probudit v člověku větší ohleduplnost a zájem o druhé. Podporujeme křesťanské projekty, protože se domníváme, že právě proměna lidského srdce je klíčem k pozitivní změně jednotlivce i celé společnosti. Z této skutečnosti potom vycházejí obecně platné hodnoty, jako jsou láska, solidarita, pomoc druhým, dobrota a dobročinnost. Tedy hodnoty, které v dnešní uspěchané a odosobněné době velmi potřebujeme.

Foto WALDEMAR WAŁACH

WALDEMAR WAŁACH

Bohatství je dar a požehnání. Vnímáme ho jako prostředek k nalézání a šíření dobra. Ve filantropii čerpáme z našich podnikatelských a investičních zkušeností. Proto darujeme strategicky, abychom docílili co největšího dopadu. Konkrétní záměry a organizace vybíráme po pečlivém zvážení a vyhodnocujeme, které projekty mají potenciál přinášet pozitivní změny. Vybrané projekty podporujeme nejen finančně. Pomáháme jim růst a rozvíjet se tak, aby byly úspěšné a jejich fungování udržitelné.

Foto MARIUSZ WAŁACH

MARIUSZ WAŁACH

Naše rodina pochází z Těšínského Slezska. Kořeny máme zapuštěné hluboko v kraji, ve kterém se mísí tradice, kultury i jazyky. Je to region v mnoha směrech jedinečný. Život v něm možná není snadný, ale žije zde spousta nadaných, odhodlaných a dobrosrdečných lidí. Proto podporujeme místní organizace, které rozvíjejí pestrý kulturní a komunitní život, stejně jako aktivity Poláků a polské národnostní menšiny, jíž jsme součástí.