3WFoundation 3WFoundation

O fundacji

Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie wraz z rodzinami założyli Fundację 3WFoundation na początku 2022 roku, niemniej jednak już znacznie wcześniej zaangażowani byli w działalność filantropijną. Dzięki sukcesom w biznesie i inwestycjach długofalowo wspierają finansowo projekty, które przyczyniają się do pozytywnych zmian społecznych i budowania poczucia solidarności w społeczeństwie. Ich motywacją do założenia fundacji jest osobista wiara w Jezusa Chrystusa i przekonanie, że przemiana serca człowieka stanowi klucz do pozytywnych zmian zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa.

Naszym priorytetem jest wsparcie projektów i inicjatyw o charakterze chrześcijańskim w Europie Środkowej i Wschodniej. Pomagamy organizacjom charytatywnym i dobroczynnym, które działają na rzecz dobra społecznego. Nie zapominamy o Śląsku Cieszyńskim, małej ojczyźnie braci Wałachów, oraz o polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, do której należą bracia Wałachowie wraz ze swoimi rodzinami.

Działamy na zasadzie strategicznego wsparcia i rozsądnej filantropii. Dzięki dogłębnej wiedzy i zrozumieniu środowiska jesteśmy w stanie wybierać projekty, które warto wspierać. Nie ograniczamy się jednak do pomocy finansowej, ale często dzielimy się również z naszym know-how i wieloletnim doświadczeniem. Dzięki strategicznemu podejściu mamy pewność, że nasze działania są skuteczne i mają racjonalne korzyści.

Naszym celem jest pomaganie ludziom odnaleźć drogę ku dobru, wierzymy, że każda osoba zasługuje na szansę na osiągnięcie pełni życia na płaszczyźnie fizycznej, mentalnej i duchowej.

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, zarówno z obecnymi, tak i przyszłymi filantropami.

 

Wartości


Wiara i zainteresowanie losem drugiego człowieka

Wszystkie nasze działania oraz nasza wspólna troska wynikają z naszej głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa i naszej miłości do Boga.

Współpraca i zaufanie

Budujemy partnerstwa oparte na współpracy i pełnym zaufaniu.

Zrozumienie i słuchanie

Słuchanie i zrozumienie stanowią klucz do zaspokojenia kluczowych potrzeb oraz osiągnięcia naszych celów.

Nowe możliwości i innowacje

Jesteśmy otwarci na innowacje i nowe możliwości, jakie przynosi otaczający nas świat.

Długotrwały wpływ i wyniki

Zdajemy sobie sprawę, że fundamentalne zmiany nie następują natychmiast, dlatego kładziemy nacisk na długoterminowe wsparcie i mierzalne efekty.

Jakość i doskonałość

Dążymy do doskonałości we wszystkich naszych działaniach poprzez rozwijanie potencjału zarówno jednostek, jak i całej organizacji.

Otwarta komunikacja i rozwój

Praktykujemy otwartą komunikację, przyjmujemy informacje zwrotne i uczymy się na błędach, co stanowi drogę do ciągłego wzrostu i rozwoju.

Odpowiedzialność

Znamy cel naszej misji, rolę, jaką odgrywamy oraz granice, które nie powinny być przekroczone. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować odpowiedzialne decyzje i działania, a także pomagamy innym w tym procesie.

Nasz zespół


Foto Petr Cabák

Petr Cabák
Executive Director

Foto Nela Kadlecová

Nela Kadlecová
Operations and Project manager

Foto Rozálie Opluštilová

Rozálie Opluštilová
Back-office manager

Foto Jan Heřmanský

Jan Heřmanský
Grant-making manager

Foto Daniela Gaurová

Daniela Gaurová
Grant-making manager Junior

Wnioski

Z zadowoleniem zaangażowaliśmy się w długoterminowe partnerstwa i projekty, które starannie wybieramy, kierując się naszymi wartościami. W związku z tym obecnie nie zapraszamy do składania ani nie przyjmujemy wniosków o wsparcie.

Założyciele Fundacji 3WFoundation

Adam a Grażyna Wałachovi

Adam a Grażyna
Wałachowie

 

Mariusz a Urszula Wałachovi

Mariusz a Urszula
Wałachowie

 

Valdemar a Anna Wałachovi

Waldemar a Anna
Wałachowie

 

Przedsiębiorcza i filantropijna podróż braci Wałachów

Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie rozpoczęli wspólną działalność gospodarczą w roku 1990 zakładając na Śląsku Cieszyńskim firmę Walmark. Równocześnie rozpoczęli swoją podróż w zakresie filantropii. Zaangażowali się w działalność charytatywną zarówno poprzez swoją firmę, jak i osobiście.

W latach 90. firma Walmark rozszerzyła swoją działalność na rynkach międzynarodowych i zdywersyfikowała swój asortyment produktów, obejmując nie tylko sektor farmaceutyczny, ale także rolnictwo i napoje (soki Relax). W miarę wzrostu dochodów, coraz więcej środków przekierowywano na cele filantropijne. Początkowo były to lokalne projekty, wsparcie dla wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Po roku 2000 bracia Wałachowie skoncentrowali się na bardziej zorganizowanych i skoncentrowanych działaniach dobroczynnych.

W 2004 roku bracia Wałachowie sprzedali markę soków Relax, a firma Walmark skoncentrowała się wyłącznie na sektorze farmaceutycznym. Walmark stał się jednym z najbardziej szczodrych podmiotów filantropijnych w Czechach pod względem obrotów. Bracia Wałachowie wciągnęli również pracowników firmy w proces rozdzielania funduszy na cele charytatywne poprzez wewnętrzne głosowanie.

Za swoje osiągnięcia przedsiębiorcze zostali uhonorowani w 2011 roku nagrodą EY Przedsiębiorcy Roku Republiki Czeskiej za rok 2010 i awansowali do finału światowego. W 2012 roku sprzedali 50% udziałów w firmie funduszowi inwestycyjnemu MidEuropa, pozostając w zarządzie firmy do 2016 roku, kiedy to sprzedali resztę udziałów. W tym czasie kontynuowali działalność filantropijną i rozwijali swoje działania charytatywne.

Adam, Mariusz i Waldemar nie opuścili całkowicie sfery biznesu. W 2017 roku wspólnie z Romanem Kantorem i Petrem Turoniem (z którymi wcześniej zarządzali firmą Walmark) założyli grupę inwestycyjną Aternus Investment Group z siedzibą w Trzyńcu. Aternus może pochwalić się różnorodnym portfelem inwestycji, obejmującym obiecujące start-upy, takie jak Docplanner, Booksy czy Rohlík Tomáša Čupra. W miarę upływu czasu powstała również organizacja European Great Commission Collaboration (EGCC), platforma filantropijna, która gromadzi darczyńców chrześcijańskich z całego świata. EGCC oferuje swoim członkom możliwość dzielenia się doświadczeniami filantropijnymi i wspierania organizacji i projektów na całym kontynencie europejskim.

Na początku 2022 roku powstała Fundacja 3WFoundation, założona przez Adama, Mariusza i Waldemara, wraz z ich małżonkami: Grażyną, Urszulą i Anną. Celem Fundacji jest pomaganie ludziom w odnalezieniu ścieżki do dobra, opierając się na wartościach chrześcijańskich takich jak poświęcenie, solidarność i pomaganie innym. Bracia Wałachowie przekazali na rzecz Fundacji majątek o wartości 1,8 miliarda koron czeskich, co czyni z niej jedną z największych fundacji w Czechach.

 

1990

Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie rozpoczynają swoją przedsiębiorczą działalność, zakładając firmę Walmark. W ciągu lat 90. firma rozszerza swoją obecność na rynki międzynarodowe i wprowadza na rynek produkty takie jak soki Relax, Marťánci i Prostenal.

2004

Firma dokonuje sprzedaży marki soków Relax i koncentruje się na sektorze farmaceutycznym.

2011

Bracia Wałachowie zostają uhonorowani tytułem EY Przedsiębiorcy Roku Republiki Czeskiej za rok 2010.

2012

Sprzedają 50% udziałów firmy Walmark funduszowi inwestycyjnemu MidEuropa.

2016

Kolejne 50% udziałów firmy Walmark zostaje sprzedane.

2017

Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie wraz z Romanem Kantorem i Petrem Turoniem zakładają Aternus Investment Group. W międzyczasie powstaje również platforma dla darczyńców, łącząca filantropów chrześcijańskich - European Great Commission Collaboration (EGCC).

2022

Powstaje Fundacja 3WFoundation.

Dalsze działania braci Wałachów

EUROPEAN GREAT COMMISSION COLLABORATION

Platforma dla darczyńców i filantropów. Strona internetowa.

www.egcc.eu

ATERNUS INVESTMENT GROUP

Multi Family office skupiający się na dostarczanie usług.

www.aternus.cz