3WFoundation 3WFoundation

O nadaci

Nadaci 3WFoundation založili Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi se svými manželkami a rodinami na počátku roku 2022. Jejich filantropická cesta však začala už dávno předtím. Díky podnikatelským a investičním úspěchům dlouhodobě finančně podporují projekty, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu a zájem o druhé. Motivace pro založení nadace vychází z osobní víry v Ježíše Krista a přesvědčení, že proměna lidského srdce je klíčem k pozitivní změně jedince i celé společnosti.

Naší prioritou je podporovat křesťanské projekty a iniciativy v oblasti střední a východní Evropy. Pomáháme charitativním a dobročinným organizacím, které působí v sociální oblasti. Pozornost věnujeme Těšínskému Slezsku, ze kterého Wałachovi pocházejí, a také polské národnostní menšině v České republice, jíž jsou bratři a jejich rodiny součástí.

Fungujeme na principech strategického dávání a smysluplné dobročinnosti. Na základě znalosti prostředí si vybíráme projekty, které podpoříme.  Pomáháme nejen finančně, ale také odborně či lidsky. Díky strategickému přístupu máme jistotu, že štědrost má opravdový dopad a smysluplný přínos.

Pomáháme lidem najít cestu k dobru a věříme, že každý člověk má dostat šanci žít plnohodnotný život ve fyzické, duševní i duchovní rovině.

Naše know-how chceme předávat dál, ať už stávajícím nebo budoucím filantropům.

 

Zakladatelé Nadace 3WFoundation

Adam a Grażyna Wałachovi

Adam a Grażyna
Wałachovi

 

Mariusz a Urszula Wałachovi

Mariusz a Urszula
Wałachovi

 

Valdemar a Anna Wałachovi

Valdemar a Anna
Wałachovi

 

Další aktivity bratrů Wałachů

EUROPEAN GREAT COMMISSION COLLABORATION

Platforma pro křesťanské dárce a filantropy.

www.egcc.eu

ATERNUS INVESTMENT GROUP

Investiční fond se širokým portfoliem zaměřeným především na oblast služeb.

www.aternus.cz

Nadační tým

Petr Cabák

Petr Cabák
Ředitel Nadace

 

Kateřina Kocyan

Kateřina Kocyan
Grant-making manager

 

Jan Heřmanský

Jan Heřmanský
Grant-making manager

 

Nela Kadlecová

Nela Kadlecová
Back Office manager

 

Žádosti

Věnujeme se dlouhodobým partnerstvím a projektům, které vycházejí z našeho pečlivého výběru. Z tohoto důvodu v současnosti nevyhlašujeme veřejné výzvy a nepřijímáme žádosti o podporu.

Podnikatelská a filantropická cesta bratrů Wałachů

Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi začali společně podnikat v roce 1990, kdy založili na Těšínsku firmu Walmark. Ve stejné době začíná také jejich filantropická cesta. Dobročinnosti se věnovali jak skrze firmu, tak i osobně.

Během devadesátých let firma Walmark expandovala do zahraničí a rozšiřovala své portfolio produktů. Firma v té době působila kromě farmacie, také v oblasti zemědělství nebo v nápojářském sektoru (džusy Relax). S rostoucím ziskem se navyšovala také částka určená na filantropii. Zprvu se jednalo o podporu lokálních projektů, kulturních, sportovních a společenských událostí. Systematičtější a strategičtější filantropii začali bratři rozvíjet po roce 2000.

V roce 2004 Wałachovi prodali značku džusů Relax a Walmark se zaměřil výhradně na oblast farmacie. Walmark se, vzhledem k obratu, postupně zařadil k filantropicky nejštědřejším firmám v České republice. Do rozdělování financí na dobročinné účely Wałachovi zapojovali také zaměstnance společnosti skrze interní hlasování.

Za své podnikatelské úspěchy byli v roce 2011 oceněni EY Podnikatelem roku ČR 2010, díky čemuž postoupili také do světového finále. V roce 2012 Wałachovi prodali 50 % podílu firmy investičnímu fondu MidEuropa a do roku 2016 zůstali ve vedení firmy, následně prodali zbylou část podílu. I během této doby se bratři věnovali filantropii a dále rozvíjeli své dobročinné aktivity.

Svět byznysu Adam, Mariusz a Valdemar neopustili. V roce 2017 založili společně s Romanem Kantorem a Petrem Turoněm, se kterými působili ve vedení Walmarku, investiční skupinu Aternus Investment Group se sídlem v Třinci. Aternus má široké portfolio, ve kterém je možné najít například velmi slibné startupy Docplanner, Booksy nebo Rohlík Tomáše Čupra. V průběhu let se také formovala European Great Commission Collaboration (EGCC), filantropická platforma sdružující křesťanské dárce z celého světa. EGCC nabízí svým členům možnost sdílet filantropické zkušenosti a dává jim příležitost podporovat organizace a projekty napříč Evropou.

Na počátku roku 2022 vzniká Nadace 3WFoundation, kterou Adam, Mariusz a Valdemar zakládají společně se svými manželkami Grażynou, Urszulou a Annou. Nadace má za cíl pomáhat lidem najít cestu k dobru a je postavená na základních křesťanských hodnotách jako jsou obětavost, solidarita nebo pomoc druhým. Bratři do nadace vkládají nenávratně majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun. Díky tomu vzniká jedna z největších nefiremních nadací v České republice.

1990

Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi začínají podnikat a zakládají firmu Walmark. Během devadesátých let firma expanduje do zahraničí a rozšiřuje svůj záběr (vznikají například značky jako Relax džusy, Marťánci nebo Prostenal).

2004

Prodej džusů Relax a zaměření se na oblast farmacie.

2011

Zisk ocenění EY podnikatel roku ČR 2010.

2012

Prodej 50 % podílu firmy Walmark investičnímu fondu MidEuropa.

2016

Prodej zbývajících 50 % firmy Walmark.

2017

Adam, Mariusz a Valdemar Wałachovi společně s Romanem Kantorem a Petrem Turoněm zakládají Aternus Investment Group. V průběhu let vzniká dárcovská platforma propojující křesťanské filantropy - EGCC (European Great Commission Collaboration).

2022

Založení Nadace 3WFoundation.